Tổ chức Help Age International (HAI-Anh) đề nghị Gia hạn Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án chotại Việt Nam, địa bàn hợp tác tại Hải Phòng

Tổ chức Help Age International (HAI-Anh) đề nghị Gia hạn Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án chotại Việt Nam, địa bàn hợp tác tại Hải Phòng

 

Tổ chức Help Age International (HAI) là tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Anh đã được Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam (số 41/CNV-HĐ, hết hạn ngày 25/3/2023), hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ người cao tuổi và phát triển cộng đồng tại 16 tỉnh/thành phố của Việt Nam, trong đó có Hải Phòng. Tổ chức HAI đang đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài gia hạn Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam, trong đó có địa bàn hợp tác tại Hải Phòng.

Các hoạt động chính của HAI chủ yếu nhằm nhân rộng hỗ trợ nhân rộng  và nâng cao hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau-mô hình phát triển dựa vào cộng đồng trong bối cảnh già hóa dân số đồng thời lồng ghép các hoạt động hỗ trợ khác nhau như quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường hoặc nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho người Cao tuổi tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi lỹ lụt.

Ngoài ra, HAI cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm về mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau cho bạn bè quốc tế, đóng góp ý kiến vào các chính sách, chương trình có liên quan đến người cao tuổi để hoàn thiện và đảm bảo các chính sách tính đến đầy đủ nhu cầu đặc thù và phát huy tối đa vài trò người cao tuổi. Các chương trình, dự án của Tổ chức không những giúp cải thiện thu nhập, nâng cao sức khỏe và nhận thức người Cao tuổi mà còn góp phần nâng cao năng lực của đối tác, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về nội dung người cao tuổi.

Tại Việt Nam, từ năm 2018, Tổ chức HAI đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ cấp quốc gia góp phần giúp Việt Nam thực hiện Luật Người Cao tuổi, Chương trình hành động Quốc gia về Người Cao tuổi, đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, cùng các chương trình, chính sách khác liên quan tới việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số.

 Tại thành phố Hải Phòng, trong giai đoạn 2018-2023, Tổ chức HAI đã phối hợp với Hội Người cao tuổi thành phố và thông qua Trung ương Hội người cao tuổi triển khai dự án “Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam, 2018-2020”; “Phát triển và mở rộng can thiệp phòng chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam - VIE688, 2021-2023”. Nhìn chung, các dự án đã và đang góp phần có hiệu quả thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

 

Hình ảnh hoạt động dự án đã triển khai tại Hải Phòng

Theo dự kiến, trong giai đoạn 2024-2027, Tổ chức HAI dự kiến phối hợp với Hội Người cao tuổi thành phố triển khai dự án Phòng và quản lý các bệnh không lây nhiễm ở khu vực đô thị thông qua Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”. Dự án triển vọng góp phần tăng cường việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, nâng cao sức khỏe, thích ứng với già hóa dân số.

Việc gia hạn Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án cho Tổ chức Help Age International tại Việt Nam, trong đó có địa bàn hợp tác tại Hải Phòng là cần thiết, lĩnh vực hoạt động của Tổ chức phù hợp với “Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

Sở Ngoại vụ Hải Phòng

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0