Tiếp nhận và triển khai dự án “Tăng cường các quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục và kỹ năng sống cho trẻ em trong các gia đình có vấn đề xã hội của thành phố Hải Phòng” do Tổ chức Adoptionscentrum tại Việt Nam (ACS) tài trợ

Tiếp nhận và triển khai dự án “Tăng cường các quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục và kỹ năng sống cho trẻ em trong các gia đình có vấn đề xã hội của thành phố Hải Phòng”  do Tổ chức Adoptionscentrum tại Việt Nam (ACS) tài trợ

Dự án “Tăng cường các quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục và kỹ năng sống cho trẻ em trong các gia đình có vấn đề xã hội của thành phố Hải Phòng" do Tổ chức Adoptionscentrum tại Việt nam ((ACS) tài trợ tài trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố năm 2022 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh.

Tổ chức ACS là tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính tại Adoptionscentrum, box 30073, S-104 25 Stockholm, Thụy Điển được thành lập năm 1969 với mục đích hỗ trợ việc nhận con nuôi quốc tế, bảo vệ quyền lợi của cha mẹ nuôi và con nuôi; ngăn chặn việc trẻ em bị bỏ rơi, mang lại cho trẻ em cơ hội được lớn lên trong một gia đình. Bên canh việc cho nhận con nuôi, ACS cũng triển khai nhiều hoạt động nhân đạo và phát triển nhằm bảo vệ quyền trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống HIV/AIDS.

Tại Việt Nam, ACS đã được Bộ Ngoại giao cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng Dự án tại Việt Nam, địa bàn hợp tác tại các tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Sóc Trăng, hoạt động trong lĩnh vực nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng tập trung vào phụ nữ và trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) và đối tác chủ yếu là Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành. Nguồn ngân sách cho các hoạt động của ACS do Cơ quan hợp tác Phát triển Thụy Điển (SIDA) tài trợ 90%, 10% ngân sách thu được từ các hoạt động gây quỹ của tổ chức tại Thụy Điển. IHIV/AIDS

Tại Hải Phòng, t năm 2005-2021 với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA), Tổ chức AC đã hợp tác với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng triển khai Dự án “Xây dựng năng của Hội và Phát triển mạng lưới Hải Phòng” trên địa bàn 14 quận/ huyện của thành phố; dự án “Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS” trên địa bàn 06 xã của huyện An Dương và quận Hồng Bàng, dự án “Thúc đẩy các quyền của trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hải Phòng” trên địa bàn 2 phường của quận Hải An đã mang lại hiệu quả tốt; dự án “Thúc đẩy các quyền trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hải Phòng thông qua nâng cao năng lực của các bên liên quan”.

Trên cơ sở hiệu quả dự án của các giai đoạn trước, Tổ chức ACS tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng thực hiện dự án trong năm 2022 tại  phường Máy Chai và Đông Khê (quận Ngô Quyền), Trường Lao động- Xã hội, Thanh Xuân Hải Phòng. Thời gian thực hiện dự án từ ngày 29 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 với tổng giá trị 34.685 USD tương đương 797.100.000 đồng.

Mục đích của dự án góp phần nâng cao kiến thức về các quyền trẻ em và hỗ trợ trẻ em đang sống tropng các gia đình có vấn đề xã hội của thành phố; 150 cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vùng dự án có kiến thức và quyền sức khỏe sinh sản và tình dục; 135 người nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại 02 phường dự án và Trường Lao động- Xã hội Thanh Xuân có kiến thức và các kỹ năng liên quan về các quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục; 150 trẻ em dễ bị tổn thương ở cộng đồng có kỹ năng sống, kiến thức về quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục; 10 trẻ nòng cốt thuộc Trường Lao động-Xã hội Thanh Xuân có kỹ năng và phương pháp truyền thống thay đổi hành vi để thực hiện các hoạt động truyền thông cho nhóm trẻ và và cộng đồng vào cuối năm 2022; 25 cán bộ chính quyền và các ban, ngành liên quan tại vùng dự án có kiến thức nâng cao về các quyền trẻ em, chính sách bảo vệ trẻ em và tham gia vào các hoạt động dự án để thực thi quyền sức khỏe sinh sản, quyền tình dục và quyền bảo vệ của trẻ em dễ bị tổn thương.

Các hoạt động của Dự án được phê duyệt điều chỉnh triển khai bổ sung trong năm 2021 bao gồm:

- Tổ chức tập huấn kiến thức về quyền trẻ em, chính sách bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thành phố và cộng tác viên 2 phường vùng dự án và Trường Lao động- Xã hội Thanh Xuân; tập huấn về huy động nguồn lực/ thiết kế và đề nghị Dự án cho cán bộ phụ nữ cấp quận/huyện cơ sở;

- Tổ chức tập huấn đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng cho đội ngũ cán bộ Hội; Tổ chức khóa tập huấn đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng cho đội ngũ cán bộ Hội;

- Tổ chức truyền thông về các nguy cơ đối với trẻ vị thành niên và vai trò của người chăm sóc trẻ trong việc hỗ trợ trẻ phòng tránh các nguy cơ mắc tệ nạn xã hội, bị lạm dụng và bị xâm hại cho người chăm sóc trẻ phòng tránh các nguy cơ mắc tệ nạn xã hội, bị lạm dụng và bị xâm hại cho người chăm sóc trẻ tại 2 phường Dự án và Trường Lao động-Xã hội Thanh Xuân.

- Thiết kế, sản xuất và phát tờ rơi hoặc cẩm nang về quyền trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng tránh các nệ nạn xã hội, lạm dụng và xâm hại trẻ em.

- Tổ chức tập huấn kiến thức về quyền trẻ em theo công ước quốc tế cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, phụ nữ và cán bộ chính quyền, các ngành liên quan thuộc phạm vi Dự án.

- Tổ chức hội thảo với sự tham gia của các bên liên quan để thống nhất giải pháp thực hiện quyền trẻ em, hỗ trợ trẻ phòng tránh nguy cơ từ các tệ nạn xã hội, bị lạm dụng, xâm hại.

- Thiết lập mối quan hệ hợp tác/phối hợp với chính quyền và các Sở, ban, ngành liên quan về việc thực hiện dự án về quyền trẻ em và quyền sức khỏe sinh sản và tình dục tại địa bàn dự án.

- Nâng cao kiến thức cho cán bộ chính quyền và các bạn, ngành liên quan tại địa bàn dự án về các quyền trẻ em, chính sách bảo vệ trẻ em và tham gia vào các hoạt động dự án để thực thi quyền sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền được bảo vệ của trẻ em dễ bị tổn thương.

Hoạt động của Tổ chức ACS tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ Hải Phòng

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0