Tiếp nhận và triển khai Dự án “Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường trung học phổ thông tại Hải Phòng” Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ

Tiếp nhận và triển khai Dự án “Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường trung học phổ thông tại Hải Phòng” Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ

Dự án “Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường trung học phổ thông tại Hải Phòng” do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt.

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới là tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Mỹ đã được Bộ Ngoại giao cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam (Giấy đăng ký số 15/CNV-VPĐD, có giá trị đến ngày 25/4/2023), hoạt động trong các lĩnh vực: An ninh lương thực, nông nghiệp, nước sạch vệ sinh môi trường; tái tạo năng lượng bền vững, tài chính vi mô, phát triển kinh tế; phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, biến đổi khí hậu; giáo dục, phát triển và giáo dục trẻ mầm non; bảo trợ trẻ em;  y tế; HIV/AIDS; phòng chống mua bán người; hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em; xây dựng năng lực; sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam theo phạm vi hoạt động. Địa bàn hoạt động tại 19 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng.

Tổ chức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988. Tính đến năm 2022, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai 35 Chương trình vùng (CTV) tại 14 tỉnh/thành phố của Việt Nam, giúp cho khoảng ba triệu trẻ em được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp mỗi năm.  

Tại Hải Phòng, thông qua các đối tác địa phương, Tổ chức Tầm nhìn Thế đã triển khai các chương trình, dự án trong các lĩnh vực: chăm sóc y tế, phòng chống HIV, bảo vệ trẻ em, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng năng lực, cứu trợ khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tai.

Trên cơ sở hiệu quả của dự án đã triển khai, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dự án Dự án “Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn quậnh Ngô Quyền: Thái Phiên, Thăng Long, Marie Curie và Hàng Hải. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (từ ngày 06 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023) với tổng giá trị 5.830.968.000 đồng tương đương 254.850 USD.

Mục đích của dự án là nâng cao năng lực cho học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tiếp cận các cơ hội học tập và việc làm tốt hơn bằng việc trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin và kỹ năng mềm bao gồm: lập trình máy tính, đa phương tiện, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế kỹ năng giao tiếp, an toàn trên mạng, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, kỹ năng sống).

Các hoạt động chủ yếu của dự án bao gồm: 

- Trang bị thiết bị kỹ thuật số tại 4 trường: lắp đặt phòng máy tính trang bị đầy đủ thiết bị, trang bị phần mềm tương thích phục vụ thực hành cho học sinh, lắp đặt hệ thóng quản lý  học tập (LMS) để lư trữ tất cả tài liệu đào tạo công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong dự án.

- Nâng cao năng lực giảng dạy công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông qua hoạt động: Đánh giá nhu cầu đào tạo cho giáo viên và học sinh, tập huấn giáo viên về lập trình máy tính, đa phương tiện, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế web; tổ chức sự kiện chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy lập trình máy tính, đa phương tiện, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế web giữa các giáo viên trong trường và liên trường.

- Xây dựng năng lực và công nghệ thông tin cho học sinh thông qua hoạt động: Tổ chức đào tạo cho học sinh về lập trình máy tính, đa phương tiện, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế web; thành lập câu lạc bộ trẻ em “Thế giới số của chúng ta”; tổ chức sự kiện thăm quan/học tập để áp dụng công nghệ thông tin vào cuộc  sống; hỗ trợ sáng kiến/dự án về lập trình máy tính, đa phương tiện, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế web của học sinh; tổ chức cuộc thi về lập trình máy tính, đa phương tiện, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế web và các công cụ hỗ trợ học tập; tổ chức các sự kiện hướng nghiệp về ngành nghề công nghệ thông tin.

- Nâng cao năng lực giảng dạy kỹ năng mềm cho học sinh: Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho giáo viên tại các trường; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao về giảng dạy kỹ năng mềm cho giáo viên tại các trường.

Một số hình ảnh hoạt động dự án của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

 

 

 

Sở Ngoại vụ Hải Phòng

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0