Sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo trợ trẻ em thuộc Chương trình Vùng Quận Ngô Quyền

Sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo trợ trẻ em thuộc Chương trình Vùng Quận Ngô Quyền

Là một trong chuỗi Dự án thuộc Chương trình Phát triển vùng Quận Ngô Quyền, Dự án Tăng cường sự tham gia của cộng đồng & bảo trợ được phân bổ số kinh phí hoạt động trong năm 2022 là 67,500 USD tương đương 1.586.250.000 VNĐ với tỷ lệ giải ngân là 100%,

Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng tin tưởng nhau và luôn quan tâm đến trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương nhất tại các vùng chương trình Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, trong năm 2022, Dự án đã tổ chức thành công hoạt động đánh giá cuối kỳ giai đoạn (2018 – 2022). Hoạt động đã huy động được đông đủ sự tham gia của các Ban quản lý chương trình vùng từ cấp quận đến cấp phường trong việc điều phối công tác tổ chức, sắp xếp con người, sự tham gia của các cộng tác viên trong quá trình thu thập thông tin cho bảng hỏi và sự tham gia của hộ gia đình, thanh thiếu niên trong việc cung cấp thông tin cho các bảng hỏi.

 Để đảm bảo tiêu chí “sự tham gia của cộng đồng trong lập kế hoạch vùng để giải quyết các vấn đề an sinh trẻ em ưu tiên được tăng cường”, 26 BPTCD tại 6 phường duy trì hoạt động thường xuyên thông qua các cuộc họp phản hồi & tổ chức các cuộc truyền thông cho phụ huynh. Kết quả trong năm tài chính 2022 cho thấy, 390/390 MVC được phát hiện & hỗ trợ theo các nhu cầu về sinh kế, bảo vệ trẻ em thông qua các chuyến thăm vãng gia của các cộng tác viên & thành viên BPTCD.

Với mục tiêu “Lồng ghép các hoạt động bảo trợ trong các chương trình và hoạt động của chương trình được tăng cường”, trong 6 tháng đầu năm các hoạt động bảo trợ được diễn ra theo đúng kế hoạch và đảm bảo các tiêu chuẩn bảo trợ theo hướng dẫn của văn phòng quốc gia. Điều này góp phần tăng cường mối liên hệ giữa Nhà bảo trợ và trẻ và góp phần đảm bảo nguồn ngân sách cho chương trình.

Các hoạt động về an sinh của trẻ bảo trợ được thực hiện thường xuyên, bao gồm:

- Mỗi năm 4 kỳ thăm trẻ được thực hiện để cập nhật tình hình sức khỏe và giáo dục của trẻ. Các kỳ thăm trẻ đã lồng ghép chủ đề truyền thông về vaccine COVID-19 và lợi ích về việc liên kết các nhóm ngành nghề, truyền thông bảo vệ trẻ em.  Việc lồng ghép này đã góp phần đưa những vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa đến được với từng hộ gia đình trẻ bảo trợ và trẻ MVC.

- Trong tháng 2,3 của năm tài chính 2022,  khi dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp trên địa bàn, số trẻ bảo trợ là F0 tăng, chương trình vùng đã kịp thời phối hợp với BQL các phường thường xuyền cập nhật tình hình trẻ và hỗ trợ được cho 110 trẻ về lương thực, thực phẩm đã giúp động viên trẻ và gia đình trẻ, hỗ trợ 1 phần dinh dưỡng để họ vượt qua giai đoạn khó khan.

- Thành lập được 2 nhóm trẻ bảo trợ ở phường Máy Chai và phường Lạc Viên đã hỗ trực tiếp tham gia các hoạt động bảo trợ, nhóm trẻ đã thực hiện hoạt động quay phim chụp ảnh cho 600 bạn

 

Sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ

Thông qua các hoạt động này, các vấn đề an sinh của trẻ được giải quyết kịp thời đặc biệt trong giai đoạn covid tình trạng sức khỏe của trẻ và gia đình trẻ được đội ngũ CTV thường xuyên cập nhật để có những can thiệp khi những vấn đề khẩn cấp xảy ra.

Trong giai đoạn 2 của Dự án (2018- 2022): đã có 497 trẻ bảo trợ có vấn đề về sức khỏe, giáo dục được các CTV bảo trợ phát hiện và đề xuất hỗ trợ kịp thời. Điều này đã giúp cho trẻ và gia đình trẻ giảm bớt những khó khăn.  

 

Tác động của chương trình được tài liệu hóa và chia sẻ thông qua các sáng kiến bảo trợ 2.0. Trong đó, 100% trẻ bảo trợ thực hiện hoạt động quay phim và chụp ảnh trẻ thường niên gửi nhà bảo trợ hàng năm. Từ năm tài chính 2021, hoạt động quay phim và chụp ảnh do cộng tác viên và trẻ thực hiện. Hoạt động này giúp cho nhà bảo trợ thấy được những thay đổi tích cực của trẻ thông qua hình ảnh, từ đó tạo ra gắn kết bền vững giữa trẻ và nhà bảo trợ.

Năm tài chính  2022, chương trình vùng thực hiện hoạt động: “Cháu chọn nhà bảo trợ”, 37 trẻ bảo trợ lần đầu tiên được lựa chọn NBT cho mình. Sự kiện được thực hiện trong thời điểm sau kì nghỉ tết đã ghi nhận sự nỗ lực và nhiệt tình của Ban quản lý các phường.

Trong 5 năm, số trẻ rời chương trình 560 trẻ, số trẻ tuyển mới tham gia vào chương trình vùng là 1719 trẻ ( Cầu Tre: 300 trẻ, Đông Khê: 291, Gia Viên: 158 trẻ, Lạc Viên: 192 trẻ, Đằng Giang: 201 trẻ, Máy Chai: 329 trẻ, Vạn Mỹ: 248 trẻ) . Trong đó, tháng 8 năm năm 2022, chương trình vùng tuyển thêm 642 trẻ cho giai đoạn 5 năm tiếp theo của chương trình vùng.

Để có được các kết quả trên, “Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chương trình vùng (bao gồm thực hiện, giám sát, rà soát hằng năm, đánh giá)” vẫn được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng của 6 BQL phường. Thông qua các cuộc họp, kết quả các hoạt động được báo cáo cụ thể, điểm mạnh, hạn chế của từng hoạt động được trình bày, trao đổi và đưa ra các giải pháp cải thiện./.

Sở Ngoại vụ Hải Phòng

 

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0