Hội nghị sơ kết Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025

Hội nghị sơ kết Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025

 

Ngày 21/12/2022, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Mặc dù tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam có nhiều diễn biến không thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Việt Nam, nhưng với sự nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban, sự hỗ trợ của các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt sự ủng hộ của các tổ chức PCPNN, công tác PCPNN trong 3 năm qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Gần 500 tổ chức PCPNN đã hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 220-250 triệu đô la Mỹ/năm trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu. Quan hệ của các tổ chức PCPNN với các cơ quan, đối tác Việt Nam tiếp tục được củng cố, hiệu quả của các chương trình, dự án tiếp tục được nâng cao; vai trò của cơ quan đầu mối triển khai chương trình là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thể hiện rõ nét.

 

 

Tại thành phố Hải Phòng, thời gian qua, đã triển khai việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, bám sát Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025. Từ năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, trong nước và trên địa bàn thành phố, nhưng thành phố Hải Phòng đã tổ chức triển khai Chương trình tăng cường hợp tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 với những hình thức phù hợp. Hiện nay, Hải Phòng có 47 tổ chức PCPNN được cấp giấy đăng ký hoạt theo quy địnH. Đến hết tháng 1122022, thành phố Hải Phòng tiếp nhận tổng số 47 chương trình/dự án, giá trị cam kết 5.258.398 USD. Các chương trình, dự án hoặc phi dự án đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao nhận thức, tăng cường sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn./.

Sở Ngoại vụ Hải Phòng

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0