Quyết định số 60/QĐ-NV ngày 08/7/2020 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
Quyết định số 60/QĐ-NV ngày 08/7/2020 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0