Quyết định số 1238/QĐ-CT ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-CT ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng)
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0